Wiki:

Weblinkmeet.com
2006-06-25 14:30:12
Latest author: hedda
Owner: hedda
# of watchers: 1
Fans: 0
D20: 9
Bookmark and Share
<img:stuff/Swedish.jpg>


Svenska är ett nordgermanskt språk som härstammar ifrån fornnordiskan. Det är nära släkt med engelska ifrån tidig medeltid (år 800-1000), plattyska och framförallt danska. Det är väldigt likt det norska språket bokmål även om norskan historiskt sett har varit annorlunda.

Swedish is a North Germanic language that has its roots in the Old Norse. It's closely related to Old English (spoken year 800-1000), Low German and most of all Danish. It is very similar to the Norwegian language bokmål even if Norwegian historically has been different.

Det finns en hel del sidor och länkar på:

There are plenty of pages and links on:

http://www.elftown.com/_Svenska%20med%20borgm%C3%A4staren
Back to Languages

Username (or number or email):

Password:

Show these comments on your site
News about Linkmeet
Help - How does Linkmeet work?