Wiki:

Weblinkmeet.com
2006-08-29 11:07:15
Latest author: hedda
Owner: hedda
# of watchers: 1
Fans: 0
D20: 17
Bookmark and Share

G3's copied songs...


Full är bäst!

Daggstänkta berg

Vi som för oss glupa satt, supa glatt
ity den som försmår sin första tår, törsta får.
Av längtan vi tryckas, av trängtan att lyckas
vi nu med bravur häller ur, eller hur.

Vi ger tätt som titt strupen sitt. Supen stritt
skall forsa och snart får sig tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder och söven sen ned er
på denna protestbullerfest. Full är bäst!


Räven raska röva riset

Räven raskar över isen

Räven raska röva riset
Riset raska rena räven
Å röva ris
Å räven rös
Å riva räven i röven

Finnen finna femton flaskor
Flickan finna finnen fylla
Å finnen fes
Å flickan flås'
Å fira flickan å flaskan

Ludvig längtar leva loppan
Lisa längtar ludvig lära
Å Lisa låg
Å läxan lär
Å leva loppan i ladan

Dance Macabre

Vårvinad friska>
Runt kring vår stuga, småjävlar sluga
dansa så tyst med bockfot och svans
Varulvar yla, isande kyla
sveper i dimman fanstygets dans
Bäva, o broder, lyssna och hör
vrålen från gast som osalig dör
Satan han skrattar, flaskan han fattar
super tills dagen gryr

Gastar och spöken, skymtar runt kröken
Dödingar släpa ruttnande lik
Benrangel skramla, spökhänder famla
kräva din strupes roslande skrik
Helvetets alla fasor släpps loss
Fan rider här med hela sin tross
Göm dig i stugan, du har fått flugan
Dille det blir din lott.


Username (or number or email):

Password:

Show these comments on your site
News about Linkmeet
Help - How does Linkmeet work?